Kelas X C

 

NO NIPD Nama JK NISN Tempat Lahir Tanggal Lahir Rombel Saat Ini
1 4559 ADYATMA AQSHAL PRADANA L 0007531558 GROBOGAN 2000-05-21 XC
2 4560 AHMAD TAUFIQ IBRAHIM L 0013467901 KLATEN 2001-02-07 XC
3 4561 AMALLIA NUR RACHMAWATI P 9995769314 KLATEN 1999-05-29 XC
4 4562 ANAS KHAIRU MUTTAQIN L 0006284235 KLATEN 2000-04-15 XC
5 4563 ARSITA USWATUN KHASANAH P 0001651118 KLATEN 2000-03-11 XC
6 4564 ARWANI WINDYAS P 0008032781 KLATEN 2000-05-01 XC
7 4565 CLARETA YUKI KRISNA MURTI P 0006100026 KLATEN 2000-12-24 XC
8 4566 DIYAN UTAMI P 0001831247 KLATEN 2000-03-30 XC
9 4567 ESTI WAHYU NINGTYAS P 0005027088 KLATEN 2000-06-08 XC
10 4568 GUSTI PAWESTRI LARASATI P 0008035635 KLATEN 2000-07-17 XC
11 4569 IRVAN FERNANDO L 9993291433 WONOSARI 1999-07-29 XC
12 4570 MUHAMMAD FIKRI AL AZIZ L 0008516909 JAKARTA 2000-03-02 XC
13 4571 MUHAMMAD FIKRI ALRASYID L 9997716348 KLATEN 1998-10-10 XC
14 4572 NADHIA PUTRI MULIA DEWI P 0008089502 BUKIT TINGGI 2000-02-06 XC
15 4573 NINIT ARDITASARI P 0006668488 KLATEN 2000-09-18 XC
16 4574 RATRI KUSUMA DEWI RIYANTO P 0002606462 KLATEN 2000-07-26 XC
17 4575 RISHWANDA DWIYANTI L 0007979477 KLATEN 2000-07-21 XC
18 4576 SEPTIYAN ARIFIN NUGROHO L 0001831591 KLATEN 2000-09-01 XC
19 4577 SHALEH NURYANTO L 0007659450 KLATEN 2000-11-11 XC
20 4578 TITIK APRILIA P 0007698881 KLATEN 2000-04-14 XC
21 4579 VIRA ADE APRILLIYA PUTRI P 0007697260 KLATEN 2000-04-12 XC
22 4580 VITTO TRAH ASTAKANCANA P 0007657304 KLATEN 2000-07-27 XC
23 4581 WIDIA EVA NUR KHASANAH P 0008031959 KLATEN 2000-01-31 XC
24 4582 YOGA ADI PRANATA L 0008036454 KLATEN 2000-05-08 XC

  • Your cart is currently empty.
Back to class

484 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini